Uskot ilman rajoja ry. / Faiths Without Borders

Uskot ilman rajoja ry. /Faiths Without Borders FWB/ Tro Utan Gränser

edistää kansainvälisesti rakentavaa uskontojen- ja kulttuurienvälistä vuoropuhelua. Se edistää rauhan kulttuuria ja harjoittaa kehitysyhteistyötä tavoitteenaan sosiaalinen oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja yhteiskuntarauha.

Se tuo tunnetuksi kultaista sääntöä, jotta globaali etiikka saisi sijaa eri puolilla maailmaa.

FWB järjestää tilaisuuksia, mm. kouluttaa, julkaisee materiaaleja, organisoi toimintaa ja koordinoi projekteja, jotka edistävät rauhankulttuuria ja oikeudenmukaisuutta. Se toimii neuvoa-antavana ja konsultoivana tahona osaamisalueellaan.

Yhdistyksen yksi perustajista on etiopialainen rauhanaktivisti Mussie Hailu, joka vieraili Suomen Sosiaalifoorumissa vuonna 2009 silloisen Kristillisen Kulttuuriliiton, nykyisen Kulttuuri – ja uskontofoorumi FOKUKSEN kutsumana.

Uskot ilman rajoja ry. tukee Myötätunnon julistusta.

Uskot ilman rajoja ry. on aloittanut kansainvälisen Holy Drop-projektin, joka tuo esille veden etiikkaa ja spritualiteettia.  Projekti käynnistyi YK:n kansalaisjärjestöjen kokoontumisessa Bonnissa vuonna 2011. Uskot ilman rajoja ry. tuotti Rio +20 YK:n ympristökokoukseen sivutapahtuman.

Holy Drop! projektin rinnalle on tulossa Sacred Forest projekti. Molemmat kuuluvat laajempaan viiden elementin aloitteeseen.

Sabina Rifat, Heidi Rautionmaa, (UN Chief of NGO Relations) Maria-Luisa Chavez ja James Channan Bonnin kokouksessa.