Suomen uskontodialogi – verkosto

Suomen uskontodialogiverkostossa on tällä hetkellä mukana seuraavat toimijat:

Helsingin Uskontojen Foorumi, URI

Religions for Peace Suomen naisverkosto

Kaupunki yhteisönä ry. /Living Together in Cities

Uskot ilman rajoja ry. / Faiths Without Borders

Suomen uskontodialogi-verkosto toimii kansallisesti.  Se on toimijoidensa kautta globaalisti yhteydessä usean kansainvälisen tahon kanssa.

Religions for Peace Suomen naisverkosto ja Kaupunki yhteisönä ry. / Living Together in Cities ovat jäseninä Anna Lindh säätiön Suomen verkostossa.

www.euromedalex.org

Maailman Uskontojen Parlamentti www.parliamentofreligions.org

United Religions Iniative www.uri.org

World Conference of Religions for Peace www.religionsforpeace.org

Katalonian UNESCOn toimisto www.unescocat.org

World Peace Prayer Society www.worldpeace.org

Suomen uskontodialogi-verkostossa on mukana ihmisiä noin kymmenestä eri uskonnosta/ henkisestä perinteestä. Säännöllinen ruohonjuuritason uskontojen edustajien välinen vuoropuhelu ja yhteistyö käynnistyivät Turussa vuonna 2000 toimittaja Heidi Rautionmaan aloitteesta, kun Turun Uskontojen Foorumi perustettiin ja kun se liittyi kansainväliseen uskontodialogijärjestöön nimeltään United Religions Iniative, URI.

Keväällä 2001 perustettiin pääkaupunkiseudulle URI:n Helsingin kristitty-muslimi -dialogipiiri ja vuonna 2003 syntyi Helsingin Uskontojen Foorumi, URI.

Kansainvälisen uskontodialogi- järjestön Religions for Peace:n alaisuudessa toimiva RfP:n Suomen naisverkosto aloitti toimintansa vuonna 2010.

Kaupunki yhteisönä ry. ja kansainvälinen Uskot ilman rajoja ry. ovat toimineet vuodesta 2009 lähtien.