Religions for Peace Suomen naisverkosto

Naisilla on arjen dialogia

Kansainvälisesti merkittävän Religions for Peace- järjestön (www.religionsforpeace.org) naistoiminta alkoi pääkaupunkiseudulla virallisesti vuonna 2010. Toimintaa esiteltiin maaliskuussa muun muassa YK:n CSW- kokouksessa New Yorkissa.

Dialogitoiminnan yksi tavoitteista on rohkaista ja innostaa uskovaa ihmistä laajentamaan omaa tietämystään toisten uskosta ja omasta uskostaan, jotta ihmiset voivat osallistua keskusteluihin ja yhteiseen ajatteluun ja toimintaan sosiaalisen rinnakaiselon edistämiseksi. Religions for Peace Suomen naisverkosto on ensimmäinen laatuaan pohjoismaissa.

Naisverkosto edistää globaalin etiikan etenemistä esimerkiksi antaen eettistä kasvatusta ja rauhankasvatusta sekä tukien spiritualiteettia.

Kantasuomalaiset ja uussuomalaiset eri uskontojen edustajat kokoontuvat esimerkiksi käsityöpiiriin toistensa uskonnollisissa paikoissa jakamaan asioita uskostaan ja muista naisten elämään liittyvistä asioista. Naiset ompelevat kutomistaan lapuista tilkkupeitteitä hyväntekeväisyyteen.

Naisverkoston työryhmässä on tällä hetkellä mukana naisia noin kymmenestä eri uskonnosta ja/tai uskontokunnasta. Mukana on niin nuoria kuin vanhempia naisia. Osa on ollut mukana uskontodialogin kentällä jo kymmenen vuotta, osa on vasta aloittanut dialogin polkunsa.

Suomessa toimiva naisverkosto on mukana monivuotisessa projektissa nimeltään Naisten omanarvontunnon/arvokkuuden palauttaminen.

Uskontojen pyhistä teksteistä on nostettava esille toisten kunnioitukseen ohjaavat kohdat. Religions for Peace – järjestö kampanjoi naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi eri puolilla maailmaa UNIFEMin kanssa yhteistyössä.

Vuonna 2008 eriuskontojen naiset marssivat Helsingissä YK:n vuosituhat-tavoitteiden puolesta vieraillen kävelyn päätteeksi Hare Krishna temppelissä.

Heidi Rautionmaa osallistui Sivilisaatioiden Allianssin Istanbulin foorumiin RfP:n naisten edustajana vuonna 2009.

Verkosto muun muassa järjesti rauhanrukoushetken vuoden 2010 Loviisan Rauhanfoorumiin.