TED@UN – keskustelu

 
Suomen uskontodialogi- verkosto juhlii vuoden ikäistä Myötätunnon julistusta.

Se järjestää Espoossa tilaisuuden, jossa katsotaan YK:ssa pidettävä TED@UN -keskustelu torstaina 18.11. 10 kello 18 – 20.

New Yorkissa keskustelemassa ovat muun muassa Karen Armstrong, Joan Brown Campbell, Feisal Abdul Rauf, Matthieu Ricard, Chade-Meng Tan, Krista Tippett ja Fred Luskin

Tervetuloa! Tilaisuudesta lisätietoa: heidi.rautionmaa@gmail.com  

Uskot ilman rajoja ry.  ja Kaupunki yhteisönä ry. olivat Myötätunnon julistuksen ensimmäisten tukijoiden joukossa, Karen Armstrongin kutsusta.

Welcome to celebrate the One-Year Anniversary of the Charter for Compassion in partnership with the Fetzer Institute,
co-Hosted by the United Nations Office for Partnerships

Thursday, November 18th Live Webcast:

http://charterforcompassion.org/aboutKategoria(t): Uncategorized

Kultainen sääntö- palkinto tasavallan presidentti Tarja Haloselle

 
 
  Suomen uskontodialogi –verkoston edustajat luovuttivat vuoden 2010 Kultainen sääntö – palkinnon tasavallan presidentti Tarja Haloselle Presidentinlinnassa 5 lokakuuta 2010.

Presidentti on edistänyt ansiokkaasti kulttuurien ja uskontojen välistä vuoropuhelua niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Presidentti Halonen kutsui niin sanottujen Aabrahamin uskontojen johtajat koolle syyskuun 11. päivän terrori-iskujen jälkeen. Presidentin aloitteesta Suomen uskontojen johtajat ovat tavanneet säännöllisesti vuodesta 2001 lähtien. Tarja Halonen on myös muun muassa antanut vahvan tukensa Sivilisaatioiden Allianssin työlle. Tämän Espanjan ja Turkin hallitustasolta lähteneen dialogihankkeen kaksi päätavoitetta on parantaa länsimaiden ja muslimimaailman suhteita ja vahvistaa monenkeskistä kansainvälistä järjestelmää.

Palkinnon ojensi Suomen uskontodialogi – verkoston puolesta toimittaja, teologi, Heidi Rautionmaa. Puheessaan Rautionmaan totesi, että yksi rauhankasvatuksen tavoitteista on edistää sellaista tietoisuutta, joka auttaa ihmisiä toimimaan maailmankansalaisina ja muuttamaan niitä yhteiskunnallisia rakenteita ja ajattelumalleja, jotka aiheuttavat epäoikeudenmukaisuutta, väkivaltaa ja ekologisesti kestämäntöntä elämisentapaa. Muutosjohtaminen on rauhankasvatuksen sydän.

Ruohonjuuritason uskontojen edustajien välinen vuoropuhelu ja yhteistyö on mukana kansainvälisessä muutostavoitteisessa uskontodialogiliikkeessä. Kultainen sääntö on tämän toiminnan perusta ja päämäärä, motivaatio ja inspiraatio.

Ruohonjuuritasolla uskontojen välistä vuoropuhelua on käyty Suomessa jo kymmenen vuoden ajan vapaaehtoispohjalla. Seminaarien puheissa kyllä ymmärretään ruohonjuuritason toiminnan merkitys, mutta tämä ei riitä. Ruohonjuuritason dialogi ei voi olla yksittäisten ihmisten oman aktiivisuuden ja innokkuuden varassa, kuten se nyt näyttää vielä olevan. Dialogi kysyy sitoutumista ja ihmiset eivät voi sitoutua pitkäksi aikaa, jos toiminta nielee liikaa heidän omia voimavarojaan, Rautionmaa painotti.

Dialogin jatkuvuuden takaamiseksi Rautionmaa ehdotti, että pääkaupunkiseudulle perustettaisiin ’dialogitalo’, jonka tehtävänä olisi tukea ja edistää eri uskontojen ja maailmankatsomusten edustajien välistä kanssakäymistä sekä silloittaa myös uskonnollisia ja ei-uskonnollisia toimijoita yhteistyöhön hyvän sosiaalisen rinnakkaiselon rakentumiseksi.

Viime vuonna Kultainen sääntö- palkinnolla palkittiin emeritus professori Reijo E. Heinonen

Palkinnon luovutti Suomen uskontodialogi –verkoston puolesta toimittaja, teologi Heidi Rautionmaa. Delegaatiossa olivat mukana myös Resalat Islamilaisen Yhdyskunnan puheenjohtaja Paula Kemell, Helsingin Uskontojen Foorumin puheenjohtaja Lars Silen, Kaupunki yhteisönä hallituksen jäsen opetusneuvos Pekka Iivonen sekä viime vuoden Kultainen sääntö –palkinnon saaja emeritius professori Reijo Heinonen. Kukat ja diplomin ojensivat Mina Bahmanpour ja Tarina Rautionmaa.

Teksti: Paula Kemell

Kuvat: Fahim Hasan

 

Kategoria(t): Uncategorized

Vuoden 2010 Kultainen sääntö – seminaari

Vuoden 2010 Seminaari Golden Rule and Business seminar 1.10.10 kello 10.30 – 12.30

HAAGA-HELIA, Ratapihantie 13, Helsinki

Seminaarissa pohdittiin Kultaisen säännön käyttöä ja toimivuutta liike-elämässä. Keskustelua käydään suurimmaksi osaksi englanninkielellä.  Seminaarin järjesti Kaupunkin yhteisönä ry. yhteistyössä HAAGA-HELIAN kanssa.

Friday Oct. 1st 2010

at 10.30 -12.30

HAAGA-HELIA, University of Applied Sciences

Ratapihantie 13, Helsinki

The Golden Rule is found in numerous cultures, religions, ethical systems, secular philosophies, indigenous (Native) traditions, and even in the mathematical sciences (e.g. the golden mean).

The Golden Rule is not just a moral ideal for relationships between people but also for relationships among nations, cultures, races, sexes, religions and economies.

Welcome to the seminar to discuss about the Golden Rule in Business. What does it mean in praxis?

10 – 10.30 Registration and coffee

10.30 Opening of the seminar

Minna-Maari Harmaala, Principal Lecturer (Corporate Responsibility) at HAAGA-HELIA

Introduction of the Golden Rule Award

Lars Silén, Co-ordinator of The Forum of Religions in Helsinki

10.40 Example of a poverety project

Aarni Moisala, Principal Lecturer at HAAGA-HELIA

10.50 Some remarks of Luther to Business ethics

Reijo E. Heinonen, Professor emeritus of theology

11.10 Comments

11.20 Quaker-run business,

Heidi Rautionmaa, Dialogue Coach

11.25 Panel discussion ”Spirit in Business”

Päivi Käri-Zein, Senior lecturer (International Business) at HAAGA-HELIA

Eija Rasinmäki, Art Designer, Businesswoman

Didi Annapurna, Follower of The Proutist Universal

Rachid Zaitri, Muslim

12.20 Closing

The Seminar The Golden Rule in Business is organized by Living together in Cities / Kaupunki yhteisönä ry. in the co operation with HAAGA-HELIA.

Kategoria(t): Uncategorized

2010 Kultainen Sääntö -palkinto

Kultainen Sääntö-palkinto presidentti Tarja Haloselle

Vuoden 2010 Kultainen Sääntö – palkinto  on myönnetty tasavallan presidentti Tarja Haloselle YK:n kansainvälisenä rauhanpäivänä 21.9.. Presidentti on edistänyt ansiokkaasti kulttuurien ja uskontojen välistä vuoropuhelua niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Tarja Halonen kutsui ns. Aabrahamin uskontojen johtajat koolle syyskuun 11. päivän terrori-iskujen jälkeen. Presidentin aloitteesta Suomen uskontojen johtajat ovat tavanneet säännöllisesti vuodesta 2001 lähtien.

Tarja Halonen on lisäksi myös antanut vahvan tukensa Sivilisaatioiden Allianssin työlle. Tämän Espanjan ja Turkin hallitustasolta lähteneen dialogihankkeen kaksi päätavoitetta on parantaa länsimaiden ja muslimimaailman suhteita ja vahvistaa monenkeskistä kansainvälistä järjestelmää.

Presidentti Tarja Halonen on tuonut puheissaan esille gender-kysymyksiä ja näin hän muistuttanut maailman johtajia naisten aseman huomioimisen tärkeydestä dialogiprosesseissa.

Vuoden 2010 Kultainen Sääntö – palkinnon antoi Suomen uskontodialogi-verkosto, johon kuuluvat URI:n Helsingin Uskontojen Foorumi, Religions for Peace Suomen naisverkosto, Kaupunki yhteisönä ry. sekä kansainvälinen toimija Uskot ilman rajoja ry. Verkosto on kumppanuudessa Maailman uskontojen parlamentin kanssa, joka on nimennyt Helsingin yhdeksi Rauhan kaupungikseen.

Priset Den gyllene regeln till president Tarja Halonen
 
Priset Den gyllene regeln för år 2010 har givits till republikens president Tarja Halonen. Presidenten har på ett förtjänstfullt sätt verkat för en dialog mellan kulturer och religioner såväl i Finland som internationellt.
Tarja Halonen sammankallade ledarna för de såkallade Abrahams religioner efter terrordåden den 11 september. Som en följd av presidentens initiativ har religiösa ledare träffats regelbundet sedan år 2001.
 
Tarja Halonen har bl.a. också gett ett starkt stöd till det arbete som Civilisationernas Allians gör. Detta dialogprojekt som startades av Spanien och Turkiet på regeringsnivå har två huvudmål. Å ena sidan vill man förbättra förhållandet mellan västländerna och den muslimska världen, å andra sidan vill man förstärka ett pluralistiskt internationellt system.
 
President Tarja Halonen har i sina tal fört fram frågor relaterade till kön och på detta sätt påminnt världens ledare om vikten att beakta kvinnans ställning i dialogprocessen.

Priset Den gyllene regeln gavs av Nätverket för religionsdialog i Finland till vilket hör United Religions Initiative (URI) Forum för religioner i Helsingfors, Religions for Peace Suomen naisverkosto, Kaupunki yhteisöna ry. samt den internationella Tro utan gränser. Nätverket sammarbetar med Parlamentet för världens religioner som har utsett Helsingfors till en av sina fredsstäder.

Lisätietoa palkinnosta ja Suomen uskontodialogi-verkostosta:

Heidi Rautionmaa, heidi.rautionmaaATgmail.com

Lars Silén, lars.silen@kolumbus.fi

Kategoria(t): Uncategorized | Avainsanat: , , , , , , , , , , , , , , ,

Kultainen sääntö-palkinto 2009

Kultainen Sääntö -palkinto ojennettiin emeritus professori Reijo E. Heinoselle vuonna 2009. Palkinto on kunnianosoitus Heinosen pitkäaikaiselle työlle globaalin etiikan ja dialogikysymysten asiantuntijana.

”Aikamme globalisaatioprosessi tarvitsee eettisen viitekehyksen, globaalin etiikan, siitä kertoo kansainvälinen ja kansallinen lähihistoriamme. Kokonaisvaltaisen eettisen vastuun toteuttamisessa ja laajan tietoisuuden herättämisessä kansalaisjärjestöillä on tärkeä tehtävä, samaan tapaan kuin niillä oli vihreän liikkeen synnyssä”, sanoo yleisen teologian emeritus professori ja Rauhankasvatusinstituutin aiempi puheenjohtaja Reijo E. Heinonen.

”Viime vuosikymmeninä usko tieteen kaikkivoipaisuuteen on horjunut. Silmämme ovat avautuneet näkemään mihin ekologisiin, kulttuurisiin ja moraalisiin ongelmiin tieteen nimissä on ajauduttu. Emme ole tiedostaneet tutkimuksen tavoitteiden määrittelyyn ja sen sovellutusten hyödyntämiseen kuuluvaa eettistä vastuuta, vastuuta kokonaisuudesta”, muistuttaa Heinonen.

Vuonna 1995 julkaistu kirja Vastuun aika jo kirjasi kansainvälisesti merkittävien vaikuttajien myönteisen suhtautumisen eettisen tietoisuuden muuttumisen välttämättömyydestä. Lähtökohtana kansalaisten epäuskoon globaalia etiikkaa kohtaan 15 vuotta sitten oli Heinosen mielestä eräänlainen opittu avuttomuus. Hän perääkin, että opitusta avuttomuudesta on nyt siirryttävä kokonaisvaltaiseen vastuuseen.

Kultainen Sääntö -palkinto ojennettiin sysyn 2009 dialogitilaisuussa, joka pidettiin yhteistyössä Kristillisen Kulttuuriliiton ja islamilaisen Heritage House for Humanity and Enlightenment ry:n kanssa lauantaina 26.9. Kulttuurikeskus Caisassa.

Seminaarin nimi oli Uskontodialogi vaihtoehtona uskonnolliselle suvaitsemattomuudelle ja se oli Maailman Uskontojen Parlamentin kumppanuustapahtuma Helsingissä. Maailman Uskontojen Parlamentti myös onnitteli Reijo E. Heinosta onnittelukirjeellä. Myös United Religions Iniative onnitteli palkinnon saajaa.

Caisassa pidetyssä tilaisuudessa oli puheiden ja keskuste-luiden lisäksi musiikkia ja runoja eri uskonnollista perinteistä. Paneelissa oli ihmisiä kuudesta eri uskonnosta ja/tai henkisestä perinteestä.

Kategoria(t): Uncategorized

Kultainen sääntö

Kultainen sääntö

Kultainen sääntö on esiintynyt jo vuosituhansien ajan ihmiskunnan monissa uskonnollisissa ja eettisissä perinteissä.

Kultainen sääntö kutsuu ihmisiä kohtelemaan toinen toisiaan niin kuin he toivoisivat itseään kohdeltavan. Se on globaalin etiikan yksi kulmakivistä.

Globaalin etiikan julistuksessa se esitellään seuraavasti:

Mitä tahdot tehtävän itsellesi, tee sinä sitä toisille!

Kun näemme epäoikeudenmukaisuutta, uskonnollisista ja eettisistä vakaumuksistamme nousee vaatimus: jokaista ihmistä on kohdeltava inhimillisesti.

Kysymys on jaetusta vastuusta. Ihmiskunnan on löydettävä tavat, kuinka yhdessä kannattaa ihmisoikeuksia, edistää jokaisen ihmisarvoa ja oikeudenmukaista taloutta sekä välittää jokaisesta maailman olevaisesta ja huolehtia ympäristöstä.

Kategoria(t): Uncategorized | Kommentoi