Helsingin Uskontojen Foorumi

 

  

HUF:issa tieto ja ymmärräys kasvaa

Helsingin Uskontojen Foorumin, HUF:in kuukausittaiset kohtaamiset ovat rakentaneet keskinäistä ymmärrystä eri uskonnon edustajien välille jo vuodesta 2003. Helsingin Uskontojen Foorumissa on mukana ihmisiä noin kymmenestä eri uskonnosta.

Piirin perusajatuksena on kaikista maailman uskonnoista löytyvä ns. kultainen sääntö, joka ohjaa ihmistä tekemään toisilleen sitä hyvää, mitä itsekin haluaa vastaan ottaa.

Piiri on kokoontunut kulttuurikeskus Caisassa ja myös eri uskonnollisten yhteisöiden tiloissa. Kuukausittaisten kokoontumisten lisäksi HUF on järjestänyt muun muassa paneelikeskusteluita Kulttuurikeskus Caisassa, Suomen Sosiaalifoorumissa ja Loviisan Rauhanfoorumissa.

Se on järjestänyt myös rauhanrukoushetkiä Maailma kylässä- tapahtumassa ja Senaatin torilla, sekä uskontokunta – kävelyitä ja muita retkiä. HUF järjestää myös esittävän uskonnollisen taiteen tilaisuuksia.

Dialogipiiri osallistuu vuosittain muun muassa YK:n kansainvälisen rauhanpäivän juhlintaan ja rasisminvastaisen viikon viettoon. Helsingin Uskontojen Foorumin kokoukset ovat avoimia. Niissä jokainen edustaa itseään ja sitä kautta omaa uskoaan.

Foorumi kuuluu kansainväliseen United Religions Iniative -järjestöön, URIin www.uri.org.

Kalifornian episkopaalisen kirkon piispan William E. Swingin visiosta aikoinaan syntynyt järjestö on globaali yhteisö, johon tällä hetkellä kuuluu noin puolentuhatta toimintapiiriä eri puolilla maailmaa. Toiminnan sydämenä ovat itsenäiset toimintapiirit, jotka ovat kukin määrittäneet omat päämääränsä ja perusteensa. Helsingin Uskontojen Foorumin pääajatus on edistää eri uskontojen ja eri vakaumusten edustajien välistä vuoropuhelua.

URI:n toiminnanjohtaja Charles Gibbsin mukaan olennaisinta dialogipiireissä ympäri maailmaa on se, että ihmiset pääsevät jakamaan kokemuksiaan pyhästä. Tämä lisää kunnioitusta jokaisen vakaumusta ja pyhäksi katsomiaan asioita kohtaan.

”Olemme oppineet, että kyselemällä ihmiset pääsevät kosketuksiin syvempien arvojensa ja korkeimpien tavoitteidensa kanssa. Se, kun kysymme toisiltamme unelmiamme ja suunnitelmiamme, rikastuttaa ja voimistaa keskinäistä ystävyyttämme sekä yhteistyötämme uskontojen välisessä vuoropuhelussa”, Gibbs kertoo.

HUF:in koodinaattorina on Lars Silén.

Yhteystiedot: lars.silenATkolumbus.fi