Dominikaanipappi James Channan Suomessa 9.-15.7.2013

13Pakistanilainen rauhantoimija, dominikaani-isä James Channan puhuu uskontodialogin haasteista ja mahdollisuuksista

Myllypuron mediakirjastossa, Kiviparintie 2, keskiviikkona 10.7. kello 17-19.00.

Mukana myös toinen Kultainen sääntö-palkinnolla palkittu, UNESCO-professori, Tapio Varis.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tapahtuman järjestävät Uskot ilman rajoja ry., Kaupunki yhteisönä ry. ja nettilehti Baabeli.

Dominikaanipappi James Channan:
Dialogi rakentaa yhteiskuntarauhaa

”Ei ole muuta vaihtoehtoa kuin olla dialogissa. Dialogilla voidaan vähentää ihmisten välisiä jännitteitä ja väärinymmärryksiä. Ja kun asenteet paranevat, on helpompaa yhdessä kitkeä epäoikeudenmukaisia käytänteitä”, sanoo dominikaanipappi James Channan. Hän asuu maassa, missä 96 % on muslimeita, 2 % on hinduja ja vajaa 2 % on kristittyjä.
Paksistanilaisella James Channannilla on yli 30 vuoden kokemus kristittyjen ja muslimien välisestä uskontodialogista ja rauhantyöstä.
”Kutsumukseni on rakentaa yhteisymmärrystä ja sovintoa sekä levittää kunnioitusta ja suvaistevaisuutta edistävää sanomaa. Tähän olen inspiroitunut ja tämä on sitä, minkä koen Jeesuksen minulle opettaneen omalla esimerkillään tekemään”, James toteaa.
James Channan johtaa Lahoressa dominikaanien rauhankeskusta. Hänen yhteistyökumppaninaan on Pakistanin suurimman moskeijan, pääimaami Maulana Abdul Khabir Azad. Badshahi moskeijaan mahtuu rukoilemaan 100 000 ihmistä. Vuonna 2004 isä James puhui ja rukoili moskeijan uskontodialogiseremoniassa. Se oli ensimmäinen kerta moskeijan 350-vuotisessa historiassa, kun siellä kuultiin kristityn sanoja.
”Dialogi muslimien kanssa perustuu keskinäiseen luottamukseen, solidaarisuuteen ja tasa-arvoon sekä yhteistyön ja rauhanomaisen rinnakkaiselon edistämiseen”, näkee James Channan. Hänet palkittiin Pakistanin rauhanpalkinnolla viime vuonna. Vuotta aikaisemmin hän ja Badshahin pääimaami saivat yhteistyöstään Suomen uskontodialogiverkoston myöntämän Kultainen sääntö -palkinnon.

James Channan toimii myös kansainvälisen uskontodialogijärestön URIn (United Religions Initiative) Pakistanin koordinaatorina. Pakistanissa toimii reilu 40 URIn toimintapiiriä.

Lisätietoa mm sivuilta:

http://www.op.org/en/content/pioneer-interfaith-dialogue-pakistian-fr-james-channan op
http://www.uripakistan.org/

Mainokset
Kategoria(t): Uncategorized | Kommentoi

Suomen uskontodialogiverkosto Suomen sosiaalifoorumissa 20.-21.4. 2013

Suomen sosiaalifoorumin teemana vuonna 2013 on Ihmisarvosta on kysymys.

Religions for Peace naisten verkosto, Kaupunki yhteisönä ja Uskot ilman rajoja ry. ovat mukana tuottamassa ohjelmaa Suomen sosiaalifoorumiin Arbikselle lauantaina ja sunnuntaina Rauha, kulttuuri ja dialogi-teematalon alaisuudessa. Kaupunki yhteisönä ry. on Heidi Rautionmaan kautta koordinoinut tänäkin vuonna teemataloa.

Tilaisuudesta on juttu Kirkko ja Kaupunki – lehdessä.

Tilaisuudet:

Väkivallattomuus eri uskonnoissa

La 12-14 (luokka 33)

Mistä väkivallattomuudessa on kysymys? Kuinka aktiivinen puuttuminen epäkohtiin ilman väkivaltaa ilmenee henkisissä perinteissä? Kuinka uskonnolla motivoitu väkivalta saadaa loppumaan? Keskustelussa on mukana ihmisiä eri uskonnoista.

Järjestäjät: Suomen Kristillinen Rauhanliike, Kaupunki yhteisönä ry,, Religions for Peace Suomen naisverkosto ja Bahait.

Kehitys, rauhantyö, naiset ja media

Su 13-15 (luokka 22)

Miten naiset voivat vaikuttaa mediassa ihmisoikeuksien toteutumiseen ja väkivallattomaan vaihtoehtoon? Miten naisia tuetaan tässä työssä?

Ihmisoikeussopimukset ja muu kansainvälinen normisto ovat naisten parhaat ystävät. Miten ne saadaan työkaluiksi ?

Somalimaassa koulutetaan ulkoministeriön tuella radiotoimittajia maan ensimmäiseen naisten radioon. Näillä maahanmuuttajataustaisilla Suomen naisilla on entisessä asuinmaassan julkaistavana myös maan ensimmäinen naisten lehti.

Järjestäjät: Naistoimittajat ryShiffa ry ja Uskot ilman rajoja ry.

Molemissa keskusteluissa on mukana myös Suomi-Syyria ystävyysseuran tapahtumaan kutsuma syyrialainen taiteilija Nihad Wicho.

Kategoria(t): Uncategorized

KULTAINEN SÄÄNTÖ-palkinto UNESCO-professori TAPIO VARIKSELLE

UNESCO-professori Tapio Varis on ansiokkaasti edistänyt dialogia ja uushumanistisia arvoja. Varis on kansainvälisesti kiitelty mediakulttuurin ja viestintäkasvatuksen asiantuntija. Varis palkittiin vuoden 2013 YK:n Maailman uskontojenvälisellä harmoniaviikolla.syyria 2013 095

– Medialukutaidon tärkein arvo on luoda rauhanomainen yhteys eri kulttuurien ja ihmisten välille. Ilman vuoropuhelua ei tule rauhaa eikä kukaan ole oikeassa.  Eikä rauhaa ole ilman kansalaisvapauksia ja oikeudenmukaisuutta, sanoo professori Varis.

Ihminen on nostettava mediassa keskiöön ja luovuttava itsetarkoituksellisesta hallitusten, yritysten ja eri intressien perässä juoksemisesta, tiivistää Varis. 

Professori Varis on muun muassa toiminut Tampereen Rauhan – ja konfliktintutkimuskeskuksen johtajana, Costa Ricassa sijaitsevan YK:n rauhanyliopiston rehtorina sekä Ihmisoikeusliiton ensimmäisenä puheenjohtajana. Hän on viime vuosina toiminut ja julkaissut muualla kuin Suomessa. Palkintotilaisuuteen Varis tuli Brasiliasta ja on menossa keväällä New Yorkiin.

syyria 2013 104Kultainen sääntö – palkinnon ovat aikaisemmin saaneet emeritus professori Reijo E. Heinonen 2009, presidentti Tarja Halonen 2010, pakistanilainen työpari: dominikaanipappi James Channan ja pääimaami Maulana Abd-ul Khabir Azad 2011.

Kultainen sääntö, josta palkinto on saanut nimensä, kutsuu ihmisiä kohtelemaan toinen toisiaan niin kuin he toivoisivat itseään kohdeltavan. ”Kultainen sääntö on dialogin perusta, ja kuitenkin ihminen ohjautuu Kultaisen Säännön todelliseksi kulkijaksi vasta dialogiprosessin myötä”, toteaa Suomen uskontodialogi- verkoston vetäjä Heidi Rautionmaa.

Palkinnon ojentaa Suomen uskontodialogi-verkosto, johon kuuluvat URI:n Helsingin Uskontojen Foorumi, Religions for Peace Suomen naisverkosto, Kaupunki yhteisönä ry. sekä kansainvälinen toimija Uskot ilman rajoja ry./ Faiths Without Borders. Verkkolehti Baabeli liittyi tänä vuonna palkinnon antajien joukkoon. helmi 057

Baabelin päätoimittajan  Anne Hyvösen mukaan Variksen uraauurtava työ ja valtavat verkostot  antavat  hienosti tukea uudenlaisen kansainvälisen journalismin luomisessa. –Omassa verkkolehdessäni olen menossa kohti dialogia. Suunnittelemme pienin askelin materiaalin vaihtoa esimerkiksi. Afganistanissa ja Somalimaassa toimivien toimitusten ja toimittajien kanssa.

Palkinto on aikaisemmin myönnetty YK:n kansainvälisenä rauhanpäivänä 21.9. Tällä kertaa palkinto ojennettiin YK:n Maailman uskontojenvälisen harmonian viikolla verkkolehti Baabelin, Uskot ilman rajoja ry:n ja Myllypuron mediakirjaston järjestämässä Syyria-illassa.

Suomen uskontodialogi – verkosto on kumppanuudessa Maailman Uskontojen Parlamentin kanssa, joka on nimennyt Helsingin yhdeksi Parlamentin Rauhan kaupungiksi. Verkostossa on ihmisiä, jotka ovat järjestäytyneinä toimineet ruohonjuuritason uskontodialogin eteen vuodesta 2000 alkaen.  

Verkosto järjestää YK:n rauhanpäivänä 21.9.2013 Globaalin etiikan 20-vuotisjuhlaseminaarin, jossa on paikalla Kultainen Sääntö- palkinnon saajia.

helmi 042

Kategoria(t): Uncategorized

Veden spiritualiteetti ja etiikka esillä Rio +20 kokouksen sivutapahtumassa

Suomalainen kansalaisjärjestö Uskot ilman rajoja ry. on mukana järjestämässä uskontodialogista sivutapahtumaa Rio+20 -kokouksessa. Tilaisuuden aiheena on veden spiritualiteetti ja etiikka.

Eri uskontoja ja henkisiä perinteitä edustavien ihmisten paneelikeskustelun alustaa uskontokasvatuksen ja yleisen teologian emeritusprofessori, globaalin etiikan asiantuntija Reijo E. Heinonen. Hän pohtii puheessaan miksi spiritualiteetti on tärkeä kestävässä vesipolitiikassa. Tapahtuman lopuksi on myös veden siunauksia eri perinteistä.

Keskustelutilaisuuden järjestää United Religions Iniative (URI) yhteistyössä Uskot ilman rajoja ry:n ja Kirkkojen Maailmanneuvoston Ekumeenisen vesiverkoston (EWN) kanssa.

The Spirituality of Ethics and Water

kello 9:30, 18.6. 2012 RioCentrossa P3-B, Rio de Janeirossa Brasiliassa.

Lisätietoa: Heidi Rautionmaa heidi.rautionmaa(at)gmail.com

http://www.uri.org/the_latest/2012/05/un_conference_considers_the_ethics_of_water_use

Kategoria(t): Uncategorized

Abdallah Hendawy URIsta MK-tapahtumassa

Abdallah Hendawy

Abdallah Hendawy

Abdallah Hendawy on YLEn uutistoimituksen haastattelussa 23.5.12

tulee Maailma kylässä tapahtumaan keskustelemaan siitä, minkälainen merkitys kulttuuri- ja uskontodialogilla on sosiaalisen rinnakkaiselon ja demokraattisen yhteiskunnan rakentamisessa. Hän puhuu myös torstaina 24.5. Rauhanasemalla järjestettävässä keskustelutilaisuudessa yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden ja dialogin suhteesta.

Hendawy on kotoisin Egyptin Aleksandriasta. Hän on koulutukseltaan tradenomi ja omaa myös korkean tason koulutusta rauhan ja konfliktien tutkimuksessa. Nuori mies on dynaaminen kouluttaja ihmisoikeuksien ja kulttuurienvälisen dialogin alueilla ja hän on työskennellyt erilaisissa kansainvälisissä järjestöissä. Tällä hetkellä hän on URI:n ( United Religions Iniative www.uri.org) monialueellisten toimintapiirien koordinaattori. Hendawy juontaa myös Egyptin poliittista tilannetta käsittelevää keskusteluohjelmaa televisiossa ja kirjoittaa poliittista kommentaaria paikallisiin lehtiin.

Dialogi demokratian ja sosiaalisen rinnakkaiselon edistäjänä

ajankohta: torstaina 24.5. kello 18 – 19.30

paikka: Rauhanasema, Veturitori 3, Helsinki

järjestäjinä: Uskot ilman rajoja, Rauhanliitto ja Suomen kristillinen rauhanliike

Interfaith dialogue in promoting democracy

ajankohta: lauantaina 26.5. kello 16.40 -17.00

paikka: Maailma Kylässä – tapahtuman Taiga-lava, Kaisaniemenpuisto

esiintyjinä: Abdallah Hendawy, Lars Silén ja Heidi Rautionmaa

tuottajana: Uskot ilman rajoja ry.

Kategoria(t): Uncategorized | Kommentoi

Despina Namwembe Suomen sosiaalifoorumissa

Ugandassa uskontodialogi on myös sosiaalityötä

”Naisten on saatava sosiaaliselle työlleen sille kuuluvaa arvostusta”, sanoo ugandalainen sosiaalityöntekijä Despina Namwembe. Hän edistää ruohonjuuritasolla eri uskontoja edustavien keskinäisiä suhteita. Hän käsittelee työssään myös ihmisoikeuskysymyksiä, toteuttaa puhtaan veden kampanjoita ja koordinoi muitakin kestävän kehityksen hankkeita.

”Uskontojenvälisen vuoropuhelun on oltava sosiaalista toimintaa. Ensin tulee kuitenkin rakentaa luottamusta ja keskinäistä ymmärrystä ja vasta sen jälkeen voidaan toimia yhdessä”, sanoo Despina. Naisen työnantaja on kansainvälinen uskontodialogijärjestö United Religions Iniative (URI), jolla on Suomessa neljä toimintapiiriä. Yksi niistä, Uskot ilman rajoja ry., toimii yhteistyössä Kampalan toimiston kanssa Holy Drop! – projektin myötä. Despina vierailee sosiaalifoorumin Torikokouksessa lauantaina 21.4. kello 15.15. ja sunnuntaina 22.4. keskustelutilaisuudessa nimeltään Uskontojen köyhät.

Despina on Uskot ilman rajoja ry:n vieraana Suomessa 19.4. – 27.4. 2012.  Häntä voi kuulla 27.4. klo Kepassa: http://www.kepa.fi/tapahtumakalenteri/11193

Global Dialogue on Faith and Civil Society

The event will take place at KEPA’s information and NGO space ”Lähde”, Aurinko meeting room, on 27th of April at 10. a.m. Entrance at the corner of Töölöntorinkatu and Döbelninkatu.

The event aims to bring light to the Global Civil Society discussions on faith and civil society. After presentations by Päivi Hasu, Department of Political and Economic Studies, University of Helsinki, Finland and Despina Namwembe, Regional Coordinator, United Religions Initiative, there will be time for discussion.

Kategoria(t): Uncategorized

Education and media must build more international bridges

“Internationalism and acceptance of cultural diversity mean having citizens who are committed to what happens to the planet and who are aware of the global scope of its problems. Only a media-based public sphere that promotes and gives direction to people´s participation can foster this new type of citizenship. This requires profound reform in the organization of the current communication networks as well as in their flows,” says emeritus professor Tapio Varis. He was a speaker of the Intercultural Dialogue and Diversity Seminar: Focus on Media.

The event was hold on Tuesday 31st January 2012 at the University of Applied Sciences, Haaga-Helia in Helsinki to celebrate the UN´s World Interfaith Harmony Week.

Tapio Varis has served as UNESCO Chair in global e-learning with applications to multiple domains. “Treating communities and their children and young people as passive recipients of education has lead to alienation and to the feeling that education in its current format is irrelevant for people,” he says.

He points out that the education system, which until now has been extremely dependent on national policies, must build more international bridges and be based on cooperation between countries and people. Varis sees, that this will require a change of model. He thinks, that education programs must be the fruit of cooperation and communication between people. Present day technologies are starting to enable this and global media literacy can help us to achieve this.

Ambassador Ilari Rantakari spoke about the UN Alliance of Civilizations and the role of Media. TheologianHeidi Rautionmaa lectured about the term of community cohesion and the role of intercultural and interfaith dialogue to promote the sense of belonging andto find shared vision. Karrar Al-Hello gave a presentation about the case of Salam magazine and Resalat community in Finnish media. Päivi Käri-Zein, Lecturer of International Business was the moderator of the seminar. Lars Silén and Meri-Sofia Lakopoulos gave multicultural and religious music performances.

Emeritus professor Tapio Varis speaks for new humanism.

The seminar was organized by HAAGA-HELIA, Finnish Foreign Ministry and NGO called Living Together in Cities (Kaupunki yhteisönä ry.) that is a member of the Interfaith dialogue network in Finland.

Kategoria(t): Uncategorized